Zgromadzenie w obronie Zgromadzeń – Kraków

http://www.youtube.com/watch?v=irSl4XVeJb4?version=3&hl=pl_PL [adrotate group=”9″] Koalicja rządowa planuje ograniczyć wolność zgromadzeń w Polsce. Ustawa nowelizująca prawo o zgromadzeniach, która po przegłosowaniu w Sejmie została skierowana do Senatu, zagraża wolności zgromadzeń m.in: -dając urzędnikom możliwość zakazania zgromadzenia, które zostanie zgłoszone w tym samym miejscu i czasie co inne zgromadzenie (z nowych przepisów nie wynika, że zakaz może dotyczyć tylko zgromadzenia zgłoszonego później, a więc w razie zgłoszenia zgromadzenia nieprzychylnego i przychylnego władzom, władze mogłyby uniemożliwić odbycie tego pierwszego), -nakładając obowiązek zgłaszania planowanego zgromadzenia na 6, a nie jak jest obecnie na 3 dni…

Read More