Zgromadzenie w obronie Zgromadzeń – Kraków


[adrotate group=”9″]

Koalicja rządowa planuje ograniczyć wolność zgromadzeń w Polsce.

Ustawa nowelizująca prawo o zgromadzeniach, która po przegłosowaniu w Sejmie została skierowana do Senatu, zagraża wolności zgromadzeń m.in:

-dając urzędnikom możliwość zakazania zgromadzenia, które zostanie zgłoszone w tym samym miejscu i czasie co inne zgromadzenie (z nowych przepisów nie wynika, że zakaz może dotyczyć tylko zgromadzenia zgłoszonego później, a więc w razie zgłoszenia zgromadzenia nieprzychylnego i przychylnego władzom, władze mogłyby uniemożliwić odbycie tego pierwszego),

-nakładając obowiązek zgłaszania planowanego zgromadzenia na 6, a nie jak jest obecnie na 3 dni przed jego datą (uniemożliwi to organizowanie zgromadzeń będących reakcją na sprawy bieżące – takim przykładem były demonstracje anty-ACTA; po 6 dniach jest bardziej prawdopodobne, że demonstracja stanie się bezprzedmiotowa, niż po 3),

-obciążając przewodniczącego zgromadzenia odpowiedzialnością (kara grzywny do 7000 zł!) za szkody wywołane w trakcie zgromadzenia przez jego uczestników (dotychczas każdy odpowiadał za swoje zachowanie; w dodatku w przypadku dużych zgromadzeń, przewodniczący nie jest przecież w stanie zapobiec wszelkim szkodom wyrządzanym przez uczestników – zwłaszcza przez możliwych prowokatorów).

23 lipca w Krakowie na Rynku Głównym odbyło się ZGROMADZENIE W OBRONIE ZGROMADZEŃ.

Facebook Comments

Related posts