Zasady i warunki dostaw i zwrotów

Zasady i warunki dostaw

Przesyłki są zazwyczaj wysyłane w ciągu 2 dni od otrzymania płatności i wysyłane za pośrednictwem firm kurierskich. Firmy te umożliwiają śledzenie przesyłek. Bez względu na to, jaką wybierzesz przesyłkę, udostępnimy Ci link do śledzenia przesyłki w trybie online. Koszty wysyłki różnią się w zależności od całkowitej wagi przesyłki oraz firmy obsługującej przesyłkę. Zalecamy zgrupowanie artykułów w jednym zamówieniu. Nie możemy grupować dwóch odrębnych zamówień złożonych osobno, a opłaty za wysyłkę będą miały zastosowanie do każdego z nich.

Po otrzymaniu przesyłki można otworzyć ją w obecności doręczyciela i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych zakupionego produktu, sporządzić protokół szkody. Ułatwi to reklamację z tytułu wad powstałych w czasie transportu.

Twoje przedmioty w paczce są dobrze chronione.

Zasady zwrotu towarów

Czas na odstąpienie od umowy: 14 dni -licząc od daty otrzymania towaru.

Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej na odległość składając Sprzedawcy oświadczenie. Oświadczenie to może zostać przesłane na adres e-mail: sklep@mercadoria.pl lub formie tradycyjnej na adres sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu, na adres Sprzedawcy.

Formularz zwrotu towaru

Formularz reklamacji