Koncert dziecięcego zespołu ludowego z Nowego Targu – kolędy góralskie

http://www.youtube.com/watch?v=N2IeJKBh-ZQ?version=3&hl=pl_PL 8 stycznia 2013 na spotkaniu opłatkowym Komisji Międzyzakładowej NSZZ “Solidarność” przy Zarządzie Regionu Małopolska wystąpił dziecięcy zespół ludowy z Nowego Sącza.

Read More

x. prof. Tadeusz Biesaga – Zagrożenia sumienia w demokracji

http://www.youtube.com/watch?v=I6ALIQqdyRM?version=3&hl=pl_PL  [adrotate group=”9″]     Wolność sumienia w systemach totalitarnych jest bezwzględnie niszczona, natomiast w demokracji, mimo jej propagowania, staje się też kłopotliwa i problematyczna. Będę mówił o sprzeciwie albo klauzuli sumienia jako prawie każdego z nas. Z jednej strony indywidualne sumienie jest dla demokracji atrakcyjne jako szczytowy wyraz wyzwolenia, który przejawia się w wolności moralnej i religijnej. Wolności takiej nie zniszczyły systemy totalitarne, ponieważ zniesienie wolności zewnętrznej w tych systemach nie prowadziło automatycznie do zniesienia wolności wewnętrznej. Naciski zewnętrzne, przymus a nawet przemoc mogą skutkować czymś odwrotnym. Czyli wewnętrznym buntem…

Read More