Historia Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce FABLOK S.A. w Chrzanowie – inż. Bolesław Kosowski

Powstanie, okres międzywojenny i okupacja Początek chrzanowskiej fabryki lokomotyw jest związany z faktem odzyskania przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 roku. Zapewnienie obywatelom warunków życia wymagało stworzenia racjonalnej gospodarki. Kolejnictwo miało w tym przedsięwzięciu odegrać ważną rolę, a było to niezwykle trudne, gdyż w granicach odrodzonej Polski nie istniała żadna fabryka lokomotyw. Z tego powodu Ministerstwo Kolei Żelaznych zadeklarowało wolę nabycia w ciągu 10 lat 2.590 szt. nowych lokomotyw, co zaktywizowało krajowe środowiska gospodarcze i stało się asumptem do powstania od podstaw dwóch fabryk lokomotyw i utworzenia jednej na terenie…

Czytaj