Petycja

Wójt Gminy Czernichów Rada Gminy Czernichów ul.Gminna 1 32-070 Czernichów wojt@czernichow.pl sekretarz@czernichow.pl rada@czernichow.pl Petycja w sprawie budowy sieci wodociągowej do przysiółka Machaczki w miejscowości Kłokoczyn, gmina Czernichów Działając w interesie publicznym oraz w interesie mieszkańców przysiółka Machaczki wnoszę o natychmiastowe przystąpienie do realizacji budowy sieci wodociągowej do przysiółka Machaczki w miejscowości Kłokoczyn, gmina Czernichów. Uzasadnienie W przysiółku Machaczki domy wyposażone są w studnie, w których notorycznie brakuje wody. Woda jeśli jest, to nie nadaje się do celów spożywczych ani gospodarczych, gdyż jest silnie zanieczyszczona związkami żelaza i manganu. Posiada nieprzyjemny … Czytaj dalej Petycja